Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Ukázky práce studentů 3. ročníků v rámci předmětu ekonomika cestovního ruchu

Ve 3. ročníku si studenti volí zaměření na cestovní ruch a získávají nejen teoretické vědomosti, ale i praktické dovednosti z tohoto oboru. Založí si svou cestovní kancelář a připravují programy jednodenních poznávacích zájezdů po České republice na základě vylosované trasy. Připravené zájezdy včetně kalkulace ceny pak prezentují jako nabídku pro případné zákazníky. Uvádíme několik jejich prezentací tak, jak byly studenty zpracovány včetně drobných nedostatků.

V Jičíně 9. 6. 2015

Ing. Eva Morávková

Havlíčková
Krupičková
Schwarzerová
Stejskalová
Žitná

Vyhledat: