Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Ekonomika v praxi

„Opravdu se to, co se učíme, někde používá? A k čemu nám to bude?” S těmito otázkami se někdy setkal každý z učitelů. Ekonomická teorie podávaná ústní či písemnou formou
v hodinách vede některé studenty k myšlence, že je to pouze učení pro učení. Možnost navštívit skutečnou firmu, vidět, že ekonomické plánování, propočty či využití teoretických znalostí či dovedností patří do plnění každodenních pracovních úkolů v životě zaměstnanců firem, je výbornou cestou, jak zdůraznit důležitost procesu teoretické přípravy během středoškolského studia.

Se studenty druhých ročníků MOA jsme v březnu měli příležitost nahlédnout za brány reálného podniku
a posoudit, nakolik se to, co se dozvídají v hodinách ekonomiky, potkává se skutečným každodenním chodem firmy. Společnost SanSwiss, která sídlí přímo v Jičíně, je renomovaný výrobce sprchových koutů a vaniček. Se společností, s její historií
a celoevropským dosahem nás seznámil obchodní ředitel firmy Ing. František Bílek. Výrobou a administrativním zázemím nás s odborným komentářem provedla personalistka paní Veronika Danišová. Ta zodpovídala i doplňující dotazy studentů.

Propojení praxe a teorie vnímáme na naší škole jako nezbytnou součást středoškolského studia. Oceňujeme proto, že nám společnost SanSwiss umožnila exkurzi a pomohla studentům nahlédnout do reálného provozu firmy. Děkujeme zejména obchodnímu řediteli Ing. Františku Bílkovi a personalistce paní Veronice Danišové.

Ve třetím ročníku studenti MOA nastupují na třítýdenní praxi
do zvolené firmy či instituce. Během tří týdnů mají prostor pro hlubší seznámení s chodem podniku, řeší konkrétní pracovní úkoly. Praxe je dalším nástrojem, jak naše studenty ještě lépe připravit pro vstup
do jejich pracovního života.

Ing. Radka Jandová

Vyhledat: