Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Podnikání v praxi - pátý blok

V úterý 27. dubna proběhl pátý blok projektu „Podnikání v praxi“ - který byl završením našich předchozích bloků.

Blok vedl Mgr. Jiří Štěpán, který v současné době pracuje v TECHNOLOGICKÉM CENTRU HK, o. p. s. jako manažer pro začínající podnikatele a zároveň pracuje jako manažer Microsoft Inovačního centra HK. Poskytuje konzultace nově založeným společnostem v oblasti podnikatelských a rozvojových plánů.

Studenti si v dnešním bloku vyzkoušeli prezentaci a obhajobu svých projektů nanečisto. Dostali odbornou zpětnou vazbu, připomínky k slabším místům projektu. Hlavně byl kladen důraz na ekonomickou stránku a propočty budoucích příjmů a výdajů. Také se řešilo, zda je nápad reálný a uskutečnitelný. A zda má šanci uspět na trhu.

Studenti mají nyní týden na korekce a doplnění svých projektů. Poslední blok, který se bude konat dne 10. dubna, je čeká oficiální obhajoba před komisí odborníků z praxe a závěrečné shrnutí dosavadních poznatků.

Vyhledat: