Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Podnikání v praxi - na téma: Podniková ekonomika a finanční plánování

V úterý 13. března proběhl další blok projektu Podnikání v praxi, tentokráte na téma „finanční stránka podnikatelského záměru. Celý blok vedl ing. Vlastimil Juppa, který dlouhá léta pracoval v bankovním sektoru, ale i v Hospodářské komoře či pro Škodu Holding. Při své práci také hodně cestoval.

Studenti se nejprve dověděli, jaký význam má pro podnik a pro jeho vlastní hodnocení správně nastavené managerské účetnictví, vnitřní členění nákladů a výnosů, znalost účetních výkazů – zisku a ztrát a bilance podniku. Podnik si sestavuje jednak rozpočty budoucích nákladů a výnosů, následně stanovuje kalkulaci nákladů na jednotku produkce a zároveň si stanovuje cenu, kterou nutno porovnat s konkurencí na trhu, přitom posoudit vlastní kvalitu, technické parametry, případnou přidanou hodnotu a to vše zohlednit při správném nastavení ceny.

Je třeba rozlišovat náklady fixní a náklady variabilní, z nichž se počítá bod, kdy finanční situace podniku přechází do ziskové oblasti. S tím samozřejmě souvisí i příprava výrobku pro vstup na trh, znalost naší cílové skupiny, životního cyklu výrobku, potřeba inovace či rozšíření použití... Samozřejmá je znalost naší konkurence. Kromě nákladů a výnosů se počítají i předpokládané toky peněžních příjmů a výdajů.

Firmy si také provádí zpětně finanční analýzu, zejména vyhodnocují ukazatele zadluženosti, likvidity a rentability. Zároveň se počítá i ukazatel cash flow. U peněz, jež jsme investovali, je třeba ještě zohlednit a posoudit nejen dobu jejich návratnosti, ale zohlednit i časovou hodnotu peněz, jež se nám postupně vrací....

Seminář byl zajímavý. I když studenti většinu výše uvedených odborných pojmů či propočtů mají teprve probírat ve 3. a ve 4. ročníku, mohli si alespoň udělat představu, jak vypadá práce ekonoma, analytika nebo vrcholného managera. Určitě to mnohé studenty zaujalo při rozhodování o svém dalším profesním zaměření.

Vyhledat: