Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Workshop - Životopis

V úterý 27. února se zúčastní 15 studentů 4. a 3. ročníků workshopu na téma Životopis“, který byl naší škole nabídnut společností Penny Market jako budoucího možného zaměstnavatele našich absolventů.

Obsah workshopu:

  • pohled na životopis, který si studenti vytvořili jako domácí  přípravu – samostatné zamyšlení studentů
  • společné sestavení životopisu studenty s lektorem (studenti navrhují, lektor doplňuje) – společná tvorba
  • výměna životopisů mezi studenty, opětovný pohled na spolužákův a jeho doplnění - zamyšlení + diskuze  nejčastější chyby
  • zajímavosti  z praxe (otázky  typu zda FOTO ANO/NE, čas personalisty na jeden  životopis aj.)
  • Možná nabídka brigády/pracovní  příležitosti
  • Závěrečné shrnutí a prostor pro dotazy
  • věnování drobného merchandisingu studentů za účast 

Cílem workshopu je přinést studentům netradiční  pohled druhé strany (personalisty) a naučit je vyvarovat se  běžným  chybám  tak, aby svou vysněnou práci měli větší šanci  získat a oslovit personalistu.

Vyhledat: