Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Podnikání v praxi - program pro SŠ

Naše škola se zapojila do projektu Podnikání v praxi, které pořádá Technologické centrum pod patronací Královéhradeckého kraje. Tento projekt začíná v úterý dne 20. února a zúčastní se jej studenti předmětu Aplikovaná ekonomie.

Cíle programu:

  • Dostat podnikatelské přemýšlení ke studentům středních škol a pomoci učitelům zpestřit výuku projekty i lidmi z praxe.
  • Umožnit studentům ověřit získané teoretické zkušenosti z ekonomických předmětů v projektu a získat zpětnou vazbu od profesionálů.
  • Zaujmout aktivní a pomoci těm, kteří projeví největší zájem.
  • Vytvořit projekt, který bude dlouhodobě fungovat v celém kraji, pdoporovat školy a ukazovat stduentům i rodičům, že kraj pro studenty dělá stále něco navíc, aby se v budoucnosti uplatnili.

Mezi naše lektory patří například:

Ing. Vlastimil Juppa, který velkou část své kariéry strávil v bankovním sektoru na pozicích projektového manažera, obchodního a marketingového ředitele. Pracoval jako ředitel Krajské hospodářské komory v KHK či jako člen představenstva Škoda Holding a.s. V kuru vede vzdělávací blok podnikové ekonomiky a finančního plánování.

Mgr. Bohdana Kašparová, která působí jako nezávislá konzultantka, lektorka a mentorka v oblasti managementu, externí i interní komunikace organizací. Ve své kariéře zastávala pozice obchodní ředitelky Radia OK (dnes rádio Blaník) či regionální ředitelky rádia Evropa 2, Frekvence 1, Impuls, ad. V kurzu vede lekci marketingové komunikace.

Mgr. Jiří Štěpán, který v současné době pracuje v TECHNOLOGICKÉM CENTRU HK, o.p.s. jako manažer pro začínající podnikatele a zároveň působí jako manažer Microsoft Inovačního Centra HK. Poskytuje konzultace nově založeným společnostem v oblasti podnikatelských a rozvojových plánů a hledá řešení otázek průmyslové a právní ochrany. V kurzu studentům ukáže, z jakých úhlů pohledu se dívat na podnikatelský nápad.

Vyhledat: