Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Přednášky UHK - fakulta informatiky a managementu

Dne 6. února se zúčastnili studenti 4. ročníků přednášek v prostorách FIM UHK – na téma:

  • Jak úspěšně vstoupit na trh práce
  • Průzkum trhu jako efektivní pomocník při výběru VŠ plus bližší informaci o současném systému studia na vysokých školách i o studijních oborech této fakulty

Akce proběhla ve spolupráci s proděkanem FIM doc. Mgr. Tomášem Kozlem, Ph.D.

Setkání se zúčastnil i náš bývalý student Václav Kňourek, který je již v 6. ročníku, tudíž měl i bohaté zkušeností ohledně studentského života a mohl zodpovědět spousty dotazů ohledně dalšího studia a výběru vhodného oboru.

Studenti byli velmi spokojeni, dostali spoustu praktických informací, jež zúročí ve svém dalším profesním životě.

Vyhledat: