Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Úspěšnost našich maturantů u státní maturity dle jednotlivých předmětů 
(po podzimním termínu 2017)

Maturitní zkoušku úspěšně složilo celkem 94% našich studentů

 

Předmět

Uspělo v %

Český jazyk

100

Matematika

100

Anglický jazyk

93,4

 

Souhrnné výsledky maturitních zkoušek v jarním termínu roku 2017

Podle ŠKOLNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ROKU 2017), zaslané Centrem pro maturitní zkoušku (CERMAT) dosáhli naši studenti při posledních maturitách nadprůměrných výsledků.

Úspěšnost našich maturantů v porovnání s výsledky studentů všech středních škol v České republice a studentů středních odborných škol ekonomického zaměření

Uspělo
(v %)

Všechny školy
v České republice

Střední odborné školy ekonomického zaměření

Masarykova obchodní akademie

Společná část maturitní zkoušky (státní maturita)

69

67,6

87,9

Profilová maturitní zkouška

81,3

78,2

87,9

Celkem

65,3

63,3

84,8

 

 Výsledky našich maturantů v jednotlivých předmětech společné části maturitní zkoušky (státní maturita) 

Jedná se o průměrné procento získaných bodů z příslušné zkoušky

Průměrná úspěšnost
(průměrné  % skóre)

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

Všechny školy v České republice

69

77,2

53,9

Střední odborné školy ekonomického zaměření

66,5

77,2

40,6

Masarykova obchodní akademie

72,6

81,9

50,3

 

Výsledky v jednotlivých částech státní maturity z českého a anglického jazyka

 

Český jazyk

Jedná se o průměrné procento získaných bodů z příslušné zkoušky

 

Průměrná úspěšnost
(průměrné  % skóre)

Didaktický test

Písemná práce

Ústní zkouška

Všechny školy v České republice

65,1

66,7

75

Střední odborné školy ekonomického zaměření

61,9

65,9

71,5

Masarykova obchodní akademie

67,3

76,2

74,2

 

Anglický jazyk

Jedná se o průměrné procento získaných bodů z příslušné zkoušky

 

Průměrná úspěšnost
(průměrné  % skóre)

Didaktický test

Písemná práce

Ústní zkouška

Všechny školy v České republice

76,4

79,5

76,3

Střední odborné školy ekonomického zaměření

76,4

80,8

74,9

Masarykova obchodní akademie

80,2

86,7

80,4

 

Vyhledat: