Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Snídaně na téma Rodina 21. století

Ve čtvrtek 14. prosince se 29 studentů 3. ročníků (3.B a 3.C) zúčastnilo další snídaně - s Vratislavem Hláskem, tentokrát na téma Rodina v klidu aneb Jak by mohla vypadat rodina 21 století?

 

Téma bylo dobře zvoleno, protože každý z nás si právě v této vánoční době více uvědomuje a řeší, jak má či nemá uspořádány vztahy se svými nejbližšími. Každý není obklopen láskou a péčí, každý nemá milující rodiče, mnozí mezi námi jsou osamoceni či opuštěni svými blízkými… Mluvilo se nejen o rodině, o rodičích a dětech, o vztazích mezi nimi a jak se navzájem ovlivňují, v dobrém i zlém… řešili se i otázky spojené s výchovou, děti odložené do kojeneckých ústavů a dětských domovů, práce pěstounů… Přednášející mluvil velmi fundovaně se znalostí dané problematiky, velmi podrobně a zeširoka zodpovídal dotazy posluchačů.

Přikládám některé nejzajímavější ohlasy studentů:

 • Zjistil jsem, jak je důležité mít stabilní rodinu…
 • Přednáška mi dala nový pohled na výchovu dětí a myslím, že díky této přednášce budu v budoucnu lepší rodič…
 • Dozvěděl jsem se věci, které jsem hledal, ale nenašel…hodně mi to dalo, přednášku vnímám velmi pozitivně…
 • Dozvěděl jsem se, co se stane s dětmi, které odejdou z dětského domova .. nebo když se člověk nenarodí jako introvert nebo extrovert, ale udělají to z něj rodiče…
 • Zamyslel jsem se nad věcmi, nad kterými bych normálně nepřemýšlel…
 • Uvědomila jsem si, jak jsem šťastná, jak mě rodiče vychovali, jejich přísnost, ale i vlídné chování jsem nikdy neměla ráda, ale teď chápu, že mi dali nejlepší předpoklady pro snadný život…
 • Tato přednáška změnila můj budoucí pohled na výchovu dětí – k lepšímu
 • Díky této přednášce jsem začala jinak vnímat děti zanechané v dětském domově….
 • Překvapilo mne, co všechno působí na dětskou psychiku a dokonce i rodiče! Nastavila jsem si zrcadlo a překvapilo mě, kolik ze svých rodičů v sobě vidím…
 • Zaujali mě rady o výchově, které mi v budoucnu pomohou… i o životě v kojeneckém ústavu, jak to ty děti mají těžké
 • Konference mě donutila zamyslet se nad spoustou věcí a ukázali i jiný pohled na ně, tyto konference jsou velmi užitečné…
 • Podívat se na některé věci jinak, oslovila mě zkušenost někoho jiného…
 • Akce se mi líbila, bylo zajímavé slyšet, jak funguje pudové chování šlově, že ideální rodina by byla vlastně tlupa, že vzdělání není všechno (což je i můj názor) a jak strašně moc nás společnost škatulkuje
 • Díky této přednášce se mi otevřeli oči, vidím věci i z druhé strany, ze strany rodičů… také myšlenka vzorců, dle kterých se řídíme celý život… vždy je můžeme změnit, záleží na nás, o tom, co z nás bude, rozhodujeme my sami…
 • Při přednášce si člověk mohl uvědomit, jaká je jeho rodina, jak funguje, zpětně si zrekapitulovat, jak byl člověk vlastně vychováván, co a jak člověk dělá, jest-li to dělal dobře nebo špatně….
 • Několikrát … že přednáška byla zajímavá, přednášející znalý problematiky…
Vyhledat: