Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Pracovní stáž v Londýně pro studenty Masarykovy obchodní akademie v Jičíně

V červnu 2017 se již potřetí vydala skupina studentek Masarykovy obchodní akademie v Jičíně na pracovní stáž do Velké Británie. Díky grantu EU Erasmus+ se vybraných osm účastnic v londýnských firmách zdokonalilo v obchodní angličtině a zažilo práci v zahraničí na vlastní kůži. Tyto zahraniční odborné stáže, které začaly v roce 2015, přinášejí nový prvek do vzdělávání a obohacují účastníky jak po odborné, tak i po lidské stránce. Setkání se s částečně jinou kulturou jim jistě pomůže ocenit naši českou stejně tak jako zjednoduší případné budoucí studium nebo život v cizině. 

Oproti minulým ročníkům došlo k prodloužení pobytu, a to ze dvou na tři týdny. Studentky byly jako obvykle ubytovány v hostitelských rodinách s plnou penzí a pracovaly ve vybraných firmách. Jejich práce sahala od jednodušších kancelářských prací až po účtování, kontakt se zákazníky a obchodní korespondenci. A protože se jednalo o grant EU, tak vše bylo placeno a studentkám stačilo si vzít jen kapesné. Během celého pobytu jim byla v Londýně k dispozici pomoc doprovázejícího učitele, jehož úkolem bylo studentky podporovat a pomáhat jim v případných problémech. O dvou volných víkendech si studentky také mohly prohlédnout centrum Londýna a jeho kulturní památky.

I v příštím školním roce, konkrétně v květnu 2018, vycestuje další skupina do Velké Británie a věříme, že jim přinese další nové zkušenosti. Masarykova obchodní akademie v Jičíně plánuje v těchto zahraničních odborných stážích pokračovat i v dalších letech a tak svým studentkám a studentům nabídnout neopakovatelnou příležitost poznat život a práci za hranicemi našeho státu. 

Vyhledat: