Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Masarykova obchodní akademie, Jičín
17. listopadu 220, 506 11 Jičín

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení (PŘ) pro školní rok 2017/2018 a kritérií přijímacího řízení do oboru vzdělání:

18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP Informatika v ekonomice)

 

I. Přijímací zkouška a termíny přijímacího řízení

Přijímací zkouška do výše uvedeného oboru vzdělání je na základě platných právních předpisů povinná. Jedná se o přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky dle zadání MOA Jičín, nikoliv o jednotnou státní zkoušku jako v 1. kole PŘ.

Ve 2. kole PŘ se školní přijímací zkouška bude konat dne 26. května 2017 od 8:00 hod.

Uchazeč si může podat  přihlášku do 2. kola PŘ do 19. 5. 2017.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu bude zveřejněno dne 26. května 2017. Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena spolu s termíny přijímací zkoušky v případě nenaplnění předpokládaného počtu uchazečů ve 2. kole.

II. Počet přijímaných uchazečů

Kód a název oboru vzdělání

Název školního vzdělávacího programu

Počet přijímaných uchazečů

2. kolo

18-20-M/01

Informační technologie

Informatika v ekonomice

16

5

 

 

III. Kritéria přijímacího řízení - zde

Vyhledat: