Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Celostátní soutěž „Je finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?“

Katedra financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná uspořádaly již 8. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty, která si kladla za cíl podpořit povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech a přispět k rozvoji jejich finanční gramotnosti.

Úkolem studentů bylo zpracovat esej na odborné téma "JE FINANČNÍ GRAMOTNOST PŘEDPOKLADEM NEBO VÝSLEDKEM BOHATSTVÍ?". Ve hře bylo celkem hodně. Především finanční prémie ve výši 15 000 korun, kterou mohl získat autor nejlépe hodnocené eseje, pro druhého v pořadí bylo připraveno 10 000 a pro třetího 5 000 korun.

Předepsané náležitosti soutěže splnilo šedesát prací. Dne 4. dubna 2016 bylo po tříkolovém hodnotícím procesu vybráno deset nejlepších prací. Mezi nimi zvítězil žák 3. B MOA Jičín Oleh Telychka, který přebral 1. cenu z rukou víceguvernéra ČNB a děkana fakulty. Autorovi vítězné práce upřímně blahopřejeme k vynikajícímu umístění v celostátní soutěži a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Celou práci si můžete přečíst zde (pdf).

Vyhledat: