Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

STUDENTI MOA JIČÍN VĚDÍ, JAK SE CHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

Prázdniny nejsou jen dobou příjemných zážitků a relaxace, je to i období, kdy bohužel stoupají statistiky úrazovosti, nehodovosti, požárů a jiných mimořádných situací. Aby se studenti Masarykovy obchodní akademie dokázali podobných nebezpečí vyvarovat, uspořádala pro ně škola předposlední den školního roku projektový den s názvem Chování za mimořádných situací.

Smyslem celé akce bylo přivést mladé lidi k zamyšlení nad zodpovědností za své jednání a předat jim informace, které pomohou učinit správné a poučené rozhodnutí v případě, že se stanou svědky úrazu, nehody, zdravotní indispozice, požáru či jiné situace, která člověka dokáže zaskočit.

V průběhu dne jednotlivé třídy absolvovaly kolečko přednášek zástupců Policie České republiky, Probační a mediační služby, Hasičského záchranného sboru a Českého červeného kříže.

Všichni účastníci prošli školením první pomoci a záchrany lidského života. Co bylo zvláště cenné, všichni si prakticky vyzkoušeli resuscitaci zraněného pomocí srdeční masáže. Počítačový program připojený k figuríně dával okamžitou informaci o účinnosti srdeční masáže. Studenti byli překvapeni, jak fyzicky náročná resuscitace je, ale shodli se na tom, že tato zkušenost nanečisto je přínosná a v případě skutečného zásahu by jim alespoň částečně pomohla zbavit se strachu.

Příslušníci hasičského záchranného sboru vysvětlili, jak se chovat, když hoří v bytě, a na videozáznamu výjezdu hasičů k dopravní nehodě demonstrovali správné i chybné chování účastníků silničního provozu, kteří mohou pozitivně, ale i negativně ovlivnit dojezdový čas.

Tisková mluvčí Policie České republiky seznámila studenty s problematikou trestní odpovědnosti mladistvých a na závěr se studenti dozvěděli o činnosti Probační a mediační služby, která pečuje o účastníky trestního řízení, domlouvá pravidla pro udělování alternativních trestů, zvláště trestu domácího vězení, a kontroluje jejich dodržování.

Všechny přednášky byly velmi zajímavé a měli bychom je pravidelně absolvovat všichni, nejenom středoškoláci. Zbývá jen přát všem studentům, aby načerpané informace nemuseli využít v praxi.

Vyhledat: