Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

VOLN É D N Y

V souladu s §24 odst.2 zák. č. 561/2004 Sb. vyhlašuji pro studenty 1. a 2. ročníků

volné dny

z organizačních důvodů – praktické maturitní zkoušky a přijímací zkoušky takto:

2A, 2B - pátek 15. 4. 2016
1C - pondělí 18. 4. 2016
1A - úterý 19. 4. 2016
1B - středa 20. 4. 2016

 

V Jičíně 13. dubna 2016

Ing. Jiří Tajč
ředitel MOA Jičín

Vyhledat: