Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Vánoční soutěž na MOA

Dne 22. 12. 2015 proběhnou na naší škole mezitřídní soutěže.

Každá třída organizuje jinou aktivitu:

1.A karetní hra - prší
1.B scrable v cizím jazyce
2.A vědomostní hrad - jméno, město, ...
2.B puzzle
3.A ping pong
3.B piškvorky

Od 7:45 do 8:00 mají třídy čas připravit si vše potřebné pro svoji soutěžní disciplínu. Každá třída vybere 1 až 2 zástupce, kteří za ní nastoupí v soutěžních disciplínách. Ve třídě musí zůstat někdo, kdo bude mít na starosti organizaci své soutěže. Zda se mohou střídat soutěžící studenti, rozhoduje třída, která danou soutěž organizuje.

Celkem bude šest soutěží, tedy maximálně 12 studentů soutěží, ostatní zůstávájí na organizaci své soutěže.

Systém soutěže si vymyslí každá třída sama tak, aby se soutěžilo do 10:30. Poté vyhlásí, kdo skončil celkově první, druhý, ...

Souběžně v tělocvičně probíhá florbalový turnaj, kterého se účastní max 10 studentů ze třídy.

Přibližně v 11:00 skončí florbalový turnaj, všichni studenti se shromáždí v tělocvičně, kde se vyhlásí konečné výsledky za celou třídu, případně další aktivity.

 

Vyhledat: