Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2015

Ve dnech 9. a 10. října t. r. proběhla v prostorách Masarykova divadla v Jičíně výstava středních škol, připravená jako nabídka možností dalšího studia pro žáky ZŠ a také jejich rodiče, kteří se výběru budoucího povolání zpravidla účastní. Podobnou akci organizoval v našem městě v minulých letech Úřad práce a byla označovaná Výstava Student. Novinkou pro tento rok byla nejen změna organizátora, kterým byla Hospodářská komora KHK, ale hlavně rozšíření okruhu středních škol na úroveň celého kraje a větší propagace možných budoucích zaměstnavatelů po ukončení právě vybraného typu střední školy.

Masarykova obchodní akademie se prezentace středních škol zúčastňuje již od prvního ročníku, který proběhl před dvaceti lety, a proto jsme nemohli chybět ani letos. Naším partnerem, a tedy i možným působištěm našich absolventů, byla Komerční banka Jičín, která měla svůj vystavovací prostor hned vedle našeho stanoviště.

Výstava probíhala v pátek i v sobotu. V obou dnech se propagace naší školy ujali jak kvalifikovaní pedagogové, tak také studenti 4. ročníků, kteří jsou právě dobrým propagátorem vhodnosti studia na obchodní akademii. Zpočátku jsme měli obavy o účast rodičů a žáků v sobotu dopoledne, ale nakonec jsme byli mile překvapeni velkým zájmem o naši školu a návštěvou právě během soboty.

Celkově tedy můžeme považovat účast na této akci za úspěšnou a věříme, že dobře přispěla k naší propagaci. Poděkování patří jak studentům 4. B třídy – jmenovitě Kateřině Vazdové, Jitce Švihové a Tomáši Smolíkovi, tak členům pedagogického sboru, kteří se výstavy zúčastnili - Mgr. Petr Brož, Ing. Petra Jiránková a Ing. Kateřina Vasilová - a v neposlední řadě i ostatním členům pedagogického sboru, kteří se podíleli na přípravě materiálů na výstavu a organizačně ji zabezpečili.

Vyhledat: